MA - VRIJ 09:00 - 17:00

Privacy­verklaring

Welkom om de website van Hilhorst Hulpmiddelen. Hilhorst Hulpmiddelen respecteert de privacy van al haar cliënten.
Hieronder hebben wij beschreven wat, met betrekking tot onze dienstverlening, het doel is voor het opslaan van uw persoonsgegevens, hoe lang we uw gegevens bewaren, welke maatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen en hoe u kunt handelen indien u hierover een klacht heeft. Voor onze dienstverlening werkt Hilhorst Hulpmiddelen volgens de richtlijnen van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, hierna te noemen WGBO.
Ten slotte vertellen we u wat wij bijhouden wanneer u onze website bezoekt.

Het doel:
Het doel voor verwerking van persoonsgegevens volgens de WGBO:

 1. Kunnen leveren van medische hulpmiddelen met betrekking tot compressiezorg
 2. Het kunnen benaderen van geregistreerde cliënten met betrekking tot leveringen genoemd onder 1
 3. Het kunnen uitvoeren van herhalingsleveringen aan geregistreerde cliënten
 4. Kunnen overleggen met andere, bij de cliënt betrokken, (para)medische disciplines
 5. Kunnen maken van offertes en facturen met betrekking tot goederen en diensten genoemd onder 1
 6. Het kunnen sturen of digitaal aanleveren/indienen van offertes, facturen, declaraties aan de betreffende cliënten, instellingen, zorgverzekeraars of andere (para)medische disciplines
 7. Het kunnen uitvoeren van alle activiteiten, hierboven genoemd en daarnaast alle handelingen die nodig zijn tot het uitvoeren van die activiteiten door bevoegde medewerkers van Hilhorst Hulpmiddelen

 

Datum van wissen patiëntgegevens volgens WGBO
Uw gegevens worden 7 jaar na laatste contact of, voor zover wettelijk mogelijk, eerder op verzoek van de cliënt gewist. Aan dit verzoek wordt binnen 3 maanden voldaan. Indien dit wettelijk nog niet mogelijk is, zal de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Maatregelen ter beveiliging persoonsgegevens:
Toestemming van de cliënt voor vastleggen en delen van cliëntgegevens binnen de praktijk geldt, zodra er een afspraak is gemaakt voor een consult.

 1. Voor het delen van relevante cliëntgegevens met artsen en overige zorgverleners buiten de praktijk, wordt vooraf mondeling toestemming aan de cliënt gevraagd
 2. De opgeslagen informatie over de cliënt is juist en volledig, voor zover dit juist en volledig door cliënt en/of andere betrokken zorgverleners is aangereikt
 3. De opgeslagen informatie over de cliënt kan op verzoek van de cliënt worden gecorrigeerd
 4. De opgeslagen informatie over de cliënt is alleen toegankelijk voor degenen die hiervoor bevoegd zijn
 5. Op verzoek van de cliënt worden cliëntgegevens beschikbaar gesteld/overgedragen aan cliënt of andere zorgverleners buiten de praktijk
 6. Op verzoek van de cliënt worden cliëntgegevens binnen 3 maanden gewist, voor zover wettelijk toegelaten

 

Klachten:
Indien er een klacht is met betrekking tot het niet juist naleven van bovengenoemde punten kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij de klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens. Vermeld in de schriftelijke klacht in ieder geval de volgende gegevens:

 • uw naam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw handtekening
 • de datum
 • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt

U kunt uw klacht versturen naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

De Autoriteit Persoonsgegevens neemt telefonisch contact met u op om te kijken of we uw klacht direct mondeling kunnen oplossen. Lukt dit niet, dan krijgt u een ontvangstbevestiging.

Waarom houden wij gegevens van uw bezoek aan onze website bij?
Op onze website www.hilhorsthulpmiddelen.nlworden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Hilhorst Hulpmiddelen of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe uw onze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten:
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s (Youtube of Vimeo), afbeeldingen, artikelen, enz.). Embedded content van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website.

Social media buttons:
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Voor deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van de betrokken social media kanalen, zodat ze u herkennen als u onze pagina wilt volgen op social media of onze producten wilt delen. Voor de cookies die deze social media kanalen plaatsen voor advertentiedoeleinden, adviseren wij u de privacyverklaringen van de social media kanalen te lezen.

Vragen:
Indien u naar aanleiding van deze tekst vragen heeft, verzoeken of meldingen aan Hilhorst Hulpmiddelen wilt doorgeven kunt u ons bellen, schrijven of mailen.

Hilhorst Hulpmiddelen
Dalplein 61
3762 BN Soest
035-6032954
info@hilhorsthulpmiddelen.nl