MA - VRIJ 09:00 - 17:00

Vergoeding

Elastische kousen zitten in het basispakket van de zorgverzekering. Hierdoor worden elastische kousen in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij kunnen voor alle zorgverzekeraars de aanvraag en financiële afwikkeling rechtstreeks regelen. Hiervoor heeft u een recept of machtigingsaanvraag van de behandelende arts nodig waarop uw medische indicatie duidelijk staat vermeld.

Eigen risico

Met ingang van 1 januari 2008 is er een verplicht eigen risico ingevoerd. Het eigen risico moet worden betaald voor de meeste zorg die is gedekt door de basisverzekering, waaronder elastische kousen. Naast het verplicht eigen risico is er ook het vrijwillig eigen risico.